Coinbase đang xem xét thêm 8 loại tiền điện tử mới: ATOM, DASH, COSMOS …

Coinbase đã công bố danh sách bổ sung thêm 8 mã thông báo mới vào nền tảng giao dịch của họ.

Theo một bài đăng trên blog từ sàn giao dịch Coinbase, họ đang xẽm xét việc bổ sung Algorand , Cosmos, Dash , Decred, Matic, Harmony, Onology và Waves . Hiện tại, các đồng tiền được liệt kê trên giao diện không Pro của nó bao gồm Bitcoin , Bitcoin Cash, Ethereum , Ethereum Classic, USD Coin, XRPStellar , Zcash , 0x, Litecoin

Thông báo của Coinbase tuân theo các nguyên tắc niêm yết mã thông báo mới được đăng vào tháng 9 năm ngoái. Trên mỗi bài đăng trên blog tiếp theo , Coinbase đã viết:

Các thông báo niêm yết sẽ trở nên thường xuyên hơn, chúng tôi hy vọng sẽ thông báo công khai việc bổ sung tài sản mới chỉ vào hoặc gần thời điểm ra mắt công khai trên một hoặc nhiều sản phẩm của Coinbase.

Nói cách khác, mỗi sản phẩm này rất có khả năng được liệt kê. Công ty hiện đang kiểm tra từng sản phẩm dựa trên các tiêu chí nội bộ. Sàn giao dịch này hy vọng sẽ thêm khoảng 90% số tiền hiện tại trên thị trường vào sàn giao dịch. Các nguyên tắc của công ty hoạt động như một sự chuyển đổi hữu ích lên trao đổi cho khách hàng, nhà phát triển và Coinbase.

Ngay cả khi được liệt kê, tiền chỉ có thể có sẵn ở một số địa điểm nhất định. Mỗi đồng xu sẽ phải tuân theo từng trường hợp cụ thể dựa trên các điều kiện tài phán: Coinbase cho biết.

(Theo: coindesk.com)

Comments (No)

Leave a Reply

[ajax_load_more post_type="post" repeater="default" single_post="true" single_post_id="1394" posts_per_page="1" button_label="Next Post"]