Maker và Taker là gì ? Giải thích dễ hiểu về 2 thuật ngữ này

Trong quy định phí giao dịch của các sàn trao đổi tiền điện tử lớn trên thế giới như Binance, Huobi Global, OKEx, BitMax … thường phân biệt giữa maker (nhà sản xuất) và taker (người thực hiện). Trên thực tế rất nhiều nhà giao dịch chưa hiểu rõ về 2 thuật ngữ này. Sau đây là giải nghĩa về 2 thuật ngữ trên.

Maker

Maker theo nghĩa tiếng Việt là nhà sản xuất, hay chúng ta thường nghe là người tạo thị trường.

Khi bạn tạo một đơn hàng (order) (một phần hoặc toàn bộ) tại thời điểm mà lệnh (mua hoặc bán) chưa được hoàn thành ( nghĩa là phải chờ người khác mua hoặc bán với đơn bạn đặt) . Trường hợp này bạn được gọi là Maker – người tạo thị trường / nhà sản xuất. Bạn là người tạo ra các đơn hàng, tạo các lệnh mua bán, tạo thị trường.

Taker

Taker theo nghĩa tiếng Việt là người thực hiện, hay chúng ta thường nghe là người lấy thị trường.

Khi bạn đặt một đơn hàng (một phần hoặc toàn bộ) tại thời điểm mà giao dịch (mua hoặc bán) được thực hiện ngay lập tức. Trường hợp này bạn được gọi là Taker – người lấy thị trường / người thực hiện. Bạn là người khớp lệnh cho các đơn hàng có sẵn, hoàn tất các lệnh mua bán và lấy đi của thị trường ( một phần hoặc toàn bộ) đơn hàng.

Dễ hiểu nhất, trường hợp bạn muốn mua hoặc bán ngay lập tức, bạn đặt đơn hàng với giá và số lượng ( giá thấp nhất hoặc cao nhất) có sẵn trên thị trường. Bạn là taker

Còn trường hợp bạn muốn mua hoặc bán theo giá và số lượng mình mong muốn, bạn tạo đơn hàng ý mình và chờ người khác mua hoặc bán với giá bạn đưa ra. Bạn là maker

Ví dụ

Hãy xem ví dụ sau với cặp tiền BTC/USDT, vùng được khoanh màu chính là các đơn hàng được các maker tạo ra với các mức giá và số lượng khác nhau.

Và bạn là taker nếu tạo 1 đơn hàng mua BTC với:

Giá (Price): 11388.8 (chính là giá của maker đưa ra vị trí đầu tiên trong hình)

Số lượng (Amount): 0.006

Bởi vì đơn hàng này ngay lập tức được hoàn thành.

ví dụ marker và taker

Comments (No)

Leave a Reply

[ajax_load_more post_type="post" repeater="default" single_post="true" single_post_id="892" posts_per_page="1" button_label="Next Post"]